Prekid isporuke plina zbog radova

 

Plinacro d.o.o. će dana 15.5.2019. godine obavljati radove izmještanja dijela plinovoda DN 150 Novoseljani – Bjelovar. Kako bi se navedeni radovi obavili na siguran i pouzdan način, nužno je dana 15.05.2019. godine od 08:00h08:00h 16.05.2019. obustaviti isporuku plina korisnicima preko MRS Bjelovar.

Molimo potrošače da taj dan koriste alternativne (zamjenska) energente.