Prosječne mjesečne ponderirane donje ogrjevne vrijednosti plina Hd-2018

 

Tablice za Bjelovar, Nartu i Veliki Grđevac: